xi_sma
ringtone galeri dua (nokia)
Home
sejarah
logo sekolah
lagu sekolah
album
pelajar
cool stuff
lagu generasi
berita
tazkirah agama
guestbook
forum
chat room

RINGTONE.2

Nokia
Siti Nurhaliza : Nirmala = 112
8c2 8c1 8.#a1 16#g1 8g1 4g1 8#a1 8#a1 8g1 8.#g1 16g1 8f1 4f1 8f1 8c1 4#a1 8c1 8#c1 8g1 8f1 16e1 32.f1 16e1 16.#c1 2.c1 8c2 8c1 8#g1 8.#a1 16#g1 8.g1 4g1 8#a1 8#a1 8g1 8.#g1 16g1 8f1 4f1 8f1 8f1 8c1 4#a1 8c1 8#c1 8g1 8f1 16.e1

Abot : Kasih Mu (Tempo=140)

4.c2, 8#a1, 4a1, 4#a1, 4a1, 4g1, 4a1, 4g1, 4f1, 4.g1, 4-, 8-, 4.c2, 8#a1, 4a1, 4#a1, 4c2, 4d2, 4c2, 4c2, 4#a1, 4.a1, 4-, 8f1, 4d2, 4d2, 4e2, 4f2, 4e2, 4d2, 4a2, 4a2, 4g2, 4a2, 32g2, 32f2, 4f2, 8-, 8c2, 4f2, 4f2, 4f2, 4f2, 4g2, 4a2, 2.g2

Winter Sonata : From The Start Until Now (Tempo=100)
4c2, 4d2, 8d2, 8#d2, 8#d2, 4#d2, 8d2, 8c2, 8#a1, 4.a1, 8a1, 8#a1, 4c2, 4d2, 8#d2, 8d2, 8#d2, 8d2, 8c2, 8#a1, 8a1, 4.g1, 8g1, 8a1, 8#a1, 8#a1, 8c2, 8c2, 4c2, 8#a1, 8a1, 8g1, 4#f1, 8#f1, 4g1, 4.a1, 4c2, 8#a1, 4#a1, 8c2, 8d2, 2d2, 4c2, 4d2, 8d2, 8#d2, 8#d2, 4#d2, 8d2, 8c2

Amy Mastura : Kasih Suci (Tempo=200)

4c1, 4c1, 4f1, 4g1, 2a1, 4c1, 2c1, 2a1, 2.g1, 4-, 4c1, 4c1, 4f1, 4g1, 2f1, 4c1, 2c1, 2f1, 2.e1, 4-, 4e1, 4e1, 2e1, 2d1, 4e1, 2.f1, 4d1, 2.c1, 2e1, 2e1, 2d1, 2.f1

Winter Sonata 2 (Tempo=100)

8d2, 8g2, 8a2, 2#a2, 8#a2, 8c3, 4a2, 2a2, 8f2, 8g2, 2a2, 8a2, 8#a2, 4a2, 8#a2, 2g2, 8c2, 8d2, 8f2, 8f2, 2#d2, 8g1, 8#g1, 8d2, 4c2, 8#a1, 4a1, 8d1, 8#f1, 8#a1, 4a1, 8a1, 8a1, 4#a1, 2g1

Baji : Ayah Ibu Anak (Tempo=140)

8e2, 8f2, 4g2, 4e2, 4f2, 4e2, 4f2, 4.d2, 8-, 8d2, 8e2, 4f2, 4d2, 4e2, 4d2, 4e2, 4.c2, 8-, 8c2, 8d2, 4e2, 4c2, 4a1, 4f2, 4d2, 4c2, 4b1, 4b1, 4a1, 4b1, 2c2

Selawat 1
8g1 8f1 4e1 8c1 4d1 8e1 8f1 8d1 4e1 8g1 8f1 4e1 8c1
4d1 8e1 8f1 8d1 4e1 8e1 8f1 4g1 8g1 4g1 8e1 8f1 8e1
4d1 8g1 8f1 4e1 8c1 4d1 8e1 8f1 8d1 2e1

Elyana : Rela (Tempo=160)

4g2, 4c3, 4b2, 2.g2, 16-, 4c2, 4c2, 2d2, 2e2, 2e2, 16-, 4.c3, 4b2, 2.g2, 16-, 4c2, 4c2, 2d2, 2g2, 2.g2, 16-, 8d2, 8e2, 4f2, 4f2, 4e2, 2f2, 2g2, 2.g2, 4g2, 2e2, 2d2, 4c2, 4e2, 4d2, 4e2, 2.g2, 4e2, 2a2, 2g2

Ways Suhaila (Tempo=140)

8a1, 8#a1, 8#a1, 8#a1, 8c2, 2#a1, 8#a1, 8#a1, 8c2, 8d2, 8d2, 8c2, 8#a1, 8a1, 8-, 8a1, 8-, 8a1, 8g1, 8f1, 2.a1, 16a1, 8a1, 16-, 8#a1, 8#a1, 8#a1, 8c2, 2#a1, 8d2, 8d2, 8d2, 8d2, 8d2, 8e2, 8d2, 8e2, 8-, 8e2, 8-, 8e2, 8e2, 8e2, 2e2, 8a1, 8a1, 8a1, 8f2, 8e2, 2d2"

Fazley : Sesaat Kau Tiada (Tempo=125)

8b1, 4a1, 4g1, 4#f1, 4g1, 2g1, 4-, 4a1, 4g1, 4#f1, 4g1, 4a1, 8b1, 8a1, 4g1, 8-, 4a1, 4g1, 4#f1, 4g1, 4a1, 4b1, 4g1, 8-, 4a1, 4g1, 4#f1, 4g1, 4a1, 8b1, 8a1, 2.g1, 8-, 8e1, 8e1, 8b1, 8a1, 8g1, 2g1

Selawat 2

2d1 4e1 2f1 4e1 4d1 4g1 4g1 2f1 2e1 4- 2e1 4f1 2g1 2a1
4#a1 4a1 4c2 4#a1 2a1 4- 2a1 4#a1 4g1 4f1 4a1 4f1 4d1
2#a1 2a1 4- 2d1 4e1 2f1 4e1 4d1 4e1 4e1 4d1 4#c1 2d1

Jeslina Hashim : Kuintai Cinta Dalam Rahsia(Tempo=140)

4a2, 4a2, 4g2, 4g2, 4f2, 4f2, 8c2, 4.c2, 16-, 4f2, 4f2, 4e2, 4e2, 4d2, 4d2, 8a1, 4.a1, 16-, 4d2, 4d2, 4c2, 4c2, 2#a1, 8-, 4a1, 4g1, 4#a1, 2.a1, 2g1, 8-, 4f2, 4g2, 2a2, 4g2, 2a2, 4d3, 2c3, 2g2, 8-, 4a2, 4g2, 2f2, 4d2, 2d2, 4c2, 2c2, 2a2

BETTY LA FEA THEME (Tempo=200)

8e2, 8#d2, 8e2, 8#f2, 8g2, 8#f2, 8e2, 8d2, 8c2, 8a1, 8c2, 8e2, 4a2, 8-, 8g2, 8#f2, 8-, 8e2, 8-, 8#d2, 8-, 8#f2, 8-, 4e2, 2-, 4b1, 2c2, 4.a1, 4.#a1, 1b1

Kylie Minogue : Can't Get You Out Of My Head(Tempo=125)

4a1, 4a1, 4a1, 8-, 4a1, 4a1, 8a1, 4a1, 4c2, 4e1, 4e1, 4e1, 8-, 4e1, 4e1, 8e1, 4e1, 4g1, 4a1, 4a1, 4a1, 8-, 4a1, 4a1, 8a1, 4a1, 4c2, 4e1, 4e1, 4e1, 8-, 4e1, 4e1, 8e1, 4e1, 4g1

Spanar Jaya

4c2 8c2 8c2 8g1 8g1 8c2 32.b1 32c2 32.b1 4a1 8a1 8a1 8e1 8e1 8a1 32.g1 32a2 32.g1 4f1 8f1 4f1 8e1 8f1 8#f1 2g1 8- 8g1 8a1 8b1 8c2 8- 4c2 8- 8f2 8e2 8d2 8c2 8- 8c2 16- 8-

Les Ketchup : The Ketchup Song(Tempo=180)

8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 4-, 8-, 8#f2, 4-, 8#f2, 8#f2, 4-, 8#f2, 8#f2, 8#a2, 8#g2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#a2, 8#g2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8#f2, 8f2, 2-, 8#g2, 8#f2, 8f2, 8f2, 4-, 8-, 8f2, 4-, 8f2, 8f2, 4-, 8f2, 8f2, 8#g2, 8#f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8#g2, 8#f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8#d2

Ya Nabi Salam 'Alaika

8e2 8e2 4e2 8d2 4e2 8e2 8f2 16g2 16a2 16g2 16f2 4d2
8g2 8f2 4e2 8b1 4c2 8d2 8e2 8d2 4e2 8d2 8d2 4d2 8c2
4d2 8e2 16c2 16d2 16b1 16c2 4a1 8d2 8d2 4d2 4g2 8f2 8a2 4g2 2e2

Liza Hanim : Gelisah Mimpi (Tempo=100)

4e2, 4f2, 4g2, 8g2, 8f2, 8e2, 2.f2, 4d2, 4e2, 4f2, 8f2, 8e2, 8d2, 2.e2, 4c2, 4d2, 4e2, 8e2, 8d2, 8c2, 2d2, 8e2, 4f2, 8f2, 4g2, 4a2, 8c3, 2b2

MISSION IMPOSSIBLE 1 (Tempo=90)

16g2, 8-, 16g2, 8-, 16f2, 16-, 16#f2, 16-, 16g2, 8-, 16g2, 8-, 16#a2, 16-, 16c3, 16-, 16g2, 8-, 16g2, 8-, 16f2, 16-, 16#f2, 16-, 16g2, 8-, 16g2, 8-, 16#a2, 16-, 16c3, 16-, 16#a2, 16g2, 2d2, 32-, 16#a2, 16g2, 2#c2, 32-, 16#a2, 16g2, 2c2, 16-, 16#a1, 16c2

M Nasir : Suatu Hari Di Hari Raya(Tempo=140)

8e2, 4e2, 8f2, 4f2, 8e2, 8e2, 4e2, 8a2, 4.a2, 8a2, 4a2, 8b2, 4c3, 8c3, 8c3, 8c3, 4b2, 4e2, 4.f2, 8f2, 4f2, 8g2, 4a2, 8a2, 8a2, 8a2, 4g2, 4d2, 4.e2, 8e2, 4e2, 8f2, 4g2, 8g2, 8g2, 8g2, 4f2, 4e2, 4.f2, 8d2, 4e2, 8f2, 4e2, 8e2, 8e2, 8e2, 4e2, 4#g1, 4a1

Panorama

8c2 8d2 4e2 4g1 4c2 4e2 2.d2 8c2 8b1 4c2 4e1 4a1 4c2 2.b1 8a1 8g1 4.a1 4.f2 4e2 4.d2 4.c2 4d2 2.e2 8g1 8c2 8e2 2.d2

M Nasir : Raikan Cinta(Tempo=160)

4f1, 4f1, 8.g1, 4f1, 4f1, 8.g1, 4#g1, 4#a1, 8.#g1, 2c2, 8-, 4#a1, 4#a1, 8.#a1, 4#a1, 4#a1, 8.#a1, 4c2, 4#g1, 8.g1, 4.f1

Teman Sejati Brothers

4d1 4e1 4d1 2g1 2g1 4g1 4a1 4b1 4a1 2g1 2g1 4g1 4a1
4c2 4b1 2a1 2a1 4a1 4g1 4a1 4g1 2#f1 2#f1 4#f1 4e1 4#f1
4a1 2a1 2g1

Maya Karin : Erti Cinta (Tempo=160)

4c2, 4d2, 4e2, 4c2, 2g2, 2f2, 4c2, 2c2, 2d2, 32-, 4b1, 4c2, 4d2, 4b1, 2f2, 2e2, 4g2, 2e2, 2c2, 32-, 4a1, 4b1, 4c2, 4e2, 4e2, 4d2, 2d2, 16-, 4a1, 4b1, 2c2, 4b1, 4.c2, 4.d2, 32d2, 32d2, 32d2, 2c2

MISSION IMPOSSIBLE 2 (Tempo=112)

8#a1, 8#a1, 8#a1, 8#c2, 8#d2, 8#a1, 8#a1, 8#a1, 8#g1, 8a1, 8#a1, 8#a1, 8#a1, 8#c2, 8#d2, 8#a1, 8#a1, 8#a1, 8#g1, 16a1, 16#c2, 16#a2, 2f2, 16#c2, 16#a2, 2e2, 16#c2, 16#a2, 2#d2, 16#c2, 2#d2, 16#c2, 16#a2, 2#a2, 16#c2, 16#a2, 2a2, 16#c2, 16#a2, 2#g2, 16g2, 2#f2, 16#c2, 16#a2, 2f2, 16#c2, 16#a2, 2e2, 16#c2, 16#a2

New Boyz : Norkia (Tempo=180)
4a2, 4b2, 4c3, 4a2, 4b2, 4c3, 4b2, 4a2, 4a2, 4g2, 2#f2, 4g2, 4a2, 4b2, 4g2, 4a2, 4b2, 4a2, 4g2, 4g2, 4#f2, 2e2, 4#f2, 4g2, 4a2, 4#f2, 4g2, 2a2, 4c3, 1b2, 4a2, 4c3, 1.b2, 4b1, 1e2, 4#f2, 4g2, 4#f2, 4e2, 2#d2, 4#f2, 4a2, 4g2, 4#f2, 2e2, 4#f2, 4e2, 2#d2, 4e2, 2#f2

Exist: Julia (Tempo=225)

4c2, 4f2, 4e2, 2d2, 4d2, 4d2, 4d2, 4e2, 4f2, 4g2, 1f2, 4c2, 4f2, 4e2, 2d2, 4g2, 1f2, 4c2, 4f2, 4e2, 2d2, 4d2, 2d2, 4c2, 4f2, 4a2, 1#a2, 8#a2, 8#a2, 4#a2, 4a2, 4#a2, 2a2, 1g2"

NowSeeHeart : Damai(Tempo=125)

8f1, 8g1, 4a1, 8a1, 4.c2, 8#a1, 8a1, 4g1, 8g1, 4.c2, 8g1, 8a1, 8g1, 8f1, 8d1, 4.f1, 8c1, 8c1, 8a1, 8#a1, 8a1, 4.g1, 8f1, 8g1, 4a1, 8a1, 4.c2, 8#a1, 8a1, 4g1, 8g1, 4.c2, 8g1, 8a1, 4.g1, 4.f1, 8#a1, 8a1, 4.a1, 4.g1, 8g1, 16f1, 16g1, 4.f1

Junjungan Mulia Al Mizan

2e2 4a2 2a2 4g2 4a2 4g2 4a2 4b2 2g2 4g2 4f2 2e2 4d2
4c2 4b1 2b1 4c2 4d2 4e2 4g2 4f2 1e2 4- 4e2 4d2 8#c2
2#c2 4d2 2e2 4g2 4a2 8f2 2f2 4e2 2d2 4e2 4f2 2a2 8- 4#a2
4a2 4f2 4e2 4d2 1e2

Rahmat : Segenggam Setia (Tempo=112)

8d2, 8d2, 4a2, 2g2, 4d2, 4g2, 4f2, 4#d2, 4d2, 8#d2, 8f2, 8#d2, 8d2, 4#d2, 8c2, 8c2, 2f2, 4f2, 4.g2, 8f2, 4#d2, 8f2, 4.#d2, 2d2, 8c2, 4#a1, 8c2, 4#d2, 2d2, 8d2, 4d2, 8c2, 4#a1, 4a1, 2g1

ROSALINDA (INTRO) (Tempo=200)

8e1, 8a1, 8c2, 4e2, 8c2, 8d2, 8e2, 8d2, 4.f2, 2d2, 8d1, 8g1, 8b1, 4d2, 8b1, 8c2, 8d2, 8c2, 4.e2, 2c2, 8a2, 8a2, 8a2, 4a2, 8g2, 4f2, 8e2, 4d2, 8-, 4b1, 8c2, 8.d2, 8.e2, 8.f2, 8e2, 8-, 8f2, 8d2, 8-, 8c2, 8f2, 8d2, 8-, 8c2, 8-, 8b1, 8-, 8-, 2e2, 8-, 8a1, 8a1, 4a1

UMNO Themes 2 (Tempo=125)

4c1, 4a1, 8a1, 8a1, 4g1, 4#a1, 8a1, 4-, 8a1, 4g1, 4#a1, 4a1, 4f1, 4g1, 4e1, 2f1, 4-, 4c1, 4a1, 8a1, 8a1, 4g1, 4#a1, 8a1, 4-, 8a1, 4g1, 4#a1, 4a1, 4a1, 4b1, 4c2, 2d2, 4-, 4g1, 4e2, 8-, 8e2, 4d2, 4c2, 4a1, 4-, 4a1, 4g1, 4f2, 4e2, 4d2, 2c2

Amy Mastura: Sha Na Na
"4d2 4g2 32#a2 4.b2 8a2 8e2 16e2 32f2 2#f2 32#f2 16g2 32#f2 4e2 4e2 4e2 4d2 8#f2 4a2 2a2 16a2 32b2 16a2 4g2 4d2 4g2 4b2 4.a2 32#f2 16e2 16#f2 16e2 4d2 16b1 8d2 8#f2 8e2 8e2 16d2 8#f2 4e2 8a2 8a2 8g2 16g2 8#f2 8#f2 16#f2 8e2 8e2 4d2

UNIC : Ainul Mardhiah (Tempo=80)

4f2, 4g2, 4.#g2, 16c2, 16#a1, 4.c2, 8c3, 8c3, 8#a2, 8#a2, 8#g2, 8g2, 8g2, 8f2, 4.#g2, 16g2, 16f2, 4.g2, 8#a2, 8#a2, 8#g2, 8#g2, 8g2, 8g2, 8f2, 8f2, 8e2, 4.g2, 16#g2, 16g2, 4.f2, 8#c2, 8#c2, 8#d2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 16g2, 16f2, 4.e2, 8f2, 16g2, 16f2, 2.g2

AYAM OH AYAM (Tempo=125)

8d2, 8d2, 8c2, 8#c2, 4d2, 8g2, 8f2, 8g2, 8f2, 8d2, 8c2, 8.d2, 16g1, 8g1, 8#a1, 8c2, 8c2, 8#a1, 8b1, 4c2, 4d2, 8c2, 8c2, 8#a1, 8g1, 4g1, 4d2, 8c2, 8c2, 8#a1, 8g1, 4g1

Zamani : Syair Si Pari-Pari(Tempo=180)

4d1, 4g1, 4a1, 4#a1, 4a1, 4#a1, 1#d1, 4-, 4d1, 4g1, 4a1, 4#a1, 4a1, 4#a1, 1e1, 4-, 4d1, 4g1, 4a1, 4#a1, 4a1, 4#a1, 4.#f1, 8-, 4a1, 4.f1, 16-, 8a1, 4f1, 4.e1, 4-, 4e1, 4d1, 4c1, 2f1, 8g1, 4f1, 4.e1

Alangkah Indah Di Waktu Pagi

8c1 8a1 8- 8a1 4a1 4a1 8#a1 8a1 8#a1 8c2 4a1 4a1
8g1 4g1 8a1 4f1 4g1 8a1 8#a1 8a1 8g1 8f1 8e1 4d1
8d1 8d1 8- 8e1 4f1 4g1 8a1 8#a1 8a1 8g1 8f1 8e1 4d1
8e1 4g1 8f1 8e1 8d1 8#c1 8d1 8e1 8f1 8e1 8d1 2e1

KELUANG MAN (Tempo=180)

4g1, 4a1, 4b1, 2c2, 8g1, 8c2, 8e2, 2d2, 8e2, 8d2, 8c2, 2b1, 8b1, 8d2, 8b1, 8a1, 8g1, 4#f1, 4e1, 8e1, 8#f1, 8g1, 2a1, 4b1, 2c2, 4#f1, 4a1, 2.g1

Sheila On 7 : Dan

8.c2 32d2 32d2 32d2 16#d2 8.#a1 32d2 32d2 32d2 16#d2 8.#g1 32d2 32d2 32d2 16#d2 16g1 32f1 16g1 16#g1 16#a1 32g1 32g1 32#g1 32#g1 32g1 32#g1 32#a1 8.c2 32d2 16d2 16#d2 16.g2 8.d2 32d2 16d2 16#d2 16.#g2 8.#d2 32#d2 16#d2 16#d2 32#d2 31#a1 2c2

Tholaal Badru Alaina Nada Murni

4c2 4d2 2e2 2f2 8- 8e2 4d2 4f2 4e2 4d2 2c2 4c2
4d2 2e2 4f2 8- 8e2 4d2 4f2 1e2 4- 4c2 4d2 2e2 4f2
8- 8e2 4d2 4f2 4e2 4d2 2c2 4c2 4d2 4e2 4c2 4d2 8c2 8b1 4a1 4d2 1c2

LA USURPADORA (Tempo=125)

8.f1, 4#a1, 4a1, 8.f1, 2g1, 8.g1, 4f1, 8.c1, 2d1, 8.f1, 4#a1, 4a1, 8.f1, 2g1, 8.g1, 4a1, 8.d1, 4#a1, 8.d1, 8.g1, 8.#a1, 4.a1, 4f1, 4g1, 8.#d1, 8.#d1, 8.g1, 4.f1, 4d1, 4#d1, 8.#d1, 8.g1, 8.#a1, 4.#a1, 4c2, 2c2

Kitaro - Matsuri

4a2 8g2 32.a2 32.g2 4e2 8d2 32.e2 32.d2 4c2 8b1 32.c2 32.b1 4a1 4g1 4e1 4g1 4a1 8c2 8e2 2.g2 8e2 8g2 4a2 8g2 32.a2 32.g2 4e2 8d2 32.e2 32.d2 4c2 8b1 32.c1 32.b1 4a1 4g1 4e1 4g1 4c2 8b1 8c2 2a1 32- 8e2 8g2 2a2 8b2 8g2 2e2

Solla Alaikallah - Rabbani

4a1 4d2 8- 8#c2 4d2 4e2 2f2 4- 8a2 8g2 2e2 8e2
8g2 8f2 8e2 2d2 4- 4d2 4g2 8- 8#f2 4g2 4a2 8#a2
8c3 8a2 8#a2 4g2 4g2 4a2 8- 8#a2 4c3 4#a2 2a2
4a2 4#a2 8- 8a2 4g2 4f2 2e2 4f2 4g2 8- 8a2 8g2 8f2 8e2 2d2

MIS TRES HARMANAS (Tempo=140)

4d2, 4d2, 4-, 8f2, 8f2, 8f2, 8#d2, 4d2, 8c2, 4#a1, 4-, 8#a1, 8f2, 8f2, 8f2, 8#d2, 4d2, 8c2, 4#a1, 4-, 4f1, 4#a1, 4c2, 4d2, 4.c2, 2-, 8#a1, 8c2, 8d2, 4d2, 4d2, 4-, 8#a1, 4f2, 8#d2, 4d2, 8c2, 4c2, 4#a1, 4-, 8f2, 8f2, 8f2, 8#d2, 4d2, 8c2, 4c2, 4#a1, 4-, 4f1, 4#a1, 4c2, 4d2, 4.c2, 4d2, 4-, 8#a1, 4#a1, 4g1, 4a1, 4#a1

Kabhi Khushi Kabhie Gham: Bole Chudiya (Tempo=160)

4e2, 8c2, 4d2, 8f2, 1e2, 4d2, 8e2, 4c2, 8e2, 1d2, 4e2, 8c2, 4d2, 8f2, 8f2, 8g2, 1e2, 4d2, 8e2, 4c2, 8e2, 1d2, 4.a1, 4a1, 8a1, 8c2, 8b1, 4.b1, 4b1, 8b1, 8d2, 8c2, 4.c2, 4c2, 8c2, 8e2, 8d2, 8d2, 2-, 2e2, 4e2, 8a1, 4b1, 8.a1, 2-, 2e2, 4e2, 8a1, 4b1, 2a1"

Ya Rabbi bil Musthofa - Hijjaz

4e2 4e2 4e2 8f2 8e2 8d2 8f2 4e2 8- 4e2 4f2 4a2
4#g2 8f2 8f2 8e2 4d2 4- 4f2 4f2 8e2 8d2 4e2 8d2
8c2 4d2 8c2 8b1 4a1 8b1 8c2 4d2 8c2 8b1 8b1 8a1
8a1 8#g1 8a1 8b1 8c2 8d2 4e2

WHO WANTS TO BE A MILIONAIRE (Tempo=160)

4.g1, 8f1, 8f1, 16#c1, 16f1, 8#g1, 16#c1, 16f1, 2#g1, 4g1, 4#g1, 4.g1, 8f1, 8f1, 16#c1, 16f1, 8#g1, 16#c1, 16f1, 2#g1, 4g1, 4#g1, 4.f1, 4.g1, 4#g1, 4f1, 4g1, 4#g1, 4#a1, 2c2

Siti Nurhaliza :Percayalah = 112

4.g2 16-8e2 4d2 8e2 4e2 8c2 8c2 8g2 16-8f2 8e2
4d2 8e2 4e2 8c2 8c2 4.a2 8g2 4.a2 32-16f2 16g2 4a2 8c3 4.b2
8g2 2g2 16-8g2 8f2 8e2 4.f2 8a1 8a1 8c2 4e2 4.d2 32-8a2 8g2 8f2
4.g2 32-8b1 8b1 8d2 4d2 4#c2

Ya Zal Jalaaliwal ikram - Saujana

4c2 8c2 8d2 4e2 8- 8c2 4d2 8e2 8d2 4c2 4g1 4c2
8c2 8d2 4e2 8- 8c2 4d2 4g2 4g2 4e2 4f2 8f2 8e2
4d2 8- 8f2 8e2 8f2 8e2 8d2 4c2 8- 8e2 4d2 8c2
8c2 4b1 8g1 8g1 4e2 4d2 4d2

Siti Nurhaliza : Pandang-pandang , Jeling-jeling

8#d2 8#g2 8#a2 8b2 8#d2 8#a2 8b2 8#d2 8#g2
8#a2 4b2 4.#d3 8#d2 8#g2 8#a2 8b2 8#d2 8#g2 8#a2
8b2 8#d2 8#g2 8b2 4#a2 4.#c3 8#d2 8g2 8#g2 8#a2 8#d2
8g2 8#g2 8#a2 8#d2 8g2 8#g2 4#a2 4.#c3 8#a2 8b2 8#c3
4.b2 8#g2 4.#a2 8g2 2#g2

Iktiraf Raihan

8c2 4f2 4g2 4a2 8- 8#a2 4c3 16a2 16c3 16#a2 16a2
4g2 8- 8a2 4f2 16g2 16a2 16f2 16g2 2a2 4- 8#a2 4c3
16a2 16c3 16#a2 16a2 4g2 8- 8a2 4#a2 16g2 16#a2
16a2 16g2 4f2 8- 8g2 4a2 16g2 16#a2 16a2 16g2 4f2

Siti Nurhaliza : Sesuci Lebaran ( lagu raya )

4a2 4a2 4a2 8g2 8f2 8e2 8d2 8c2 4#a1 8a1 8-4#a2
4#a2 4#a2 16-8a2 8g2 8f2 8g2 8#a2 4a2 8-4a2 4a2
4a2 8g2 8f2 8e2 8a2 8c2 4#a1 4a1 16-#4a1 8a1 2g1
32-4a1 83a1 2c2 32-4f2 8e2 8d2 8a1 4#a1 32-8e22a2

Pergi Tak Kembali Rabbani

8c3 4c3 8d3 8c3 4b2 8- 8d3 8d3 8#d3 8d3 4c3 8e3 8f3
4g3 8#g3 8g3 4f3 8#d3 8f3 2g3 8#g3 8g3 4f3 8d3 8e3
4f3 8- 8g3 8e3 8f3 8d3 8e3 4c3 8c3 8c3 4g3 8g3 8#g3 8g3
8f3 8#d3 8c3 4d3

Siti Nurhaliza: Aku Cinta Padamu = 40

16#d2 32c2 16#d2 32c2 16#d2 32c2 32#d2 16#a2
8#g2 32#d2 32#c2 32c2 16#d2 8#c2 32#d2 32#c2 32c2
16#c2 32c2 32#a1 32c2 8#a1 16#d2 32c216#d2 32c2 16#d2
32c2 32#d2 32#a2 16c3 32#a2 8#g2 32#g2 32#a2 32c3 16c3
32#g2 16#g2 32f2 16#g2 32c3 32c3 16c3 32c3 32c3 32#c3 8#a2 8c3

Jangan lafazkan

4e1 4c2 4b1 4g1 4e1 2a1 8- 4e1 4c2 4b1 4g1 2f1 8- 4f1 4f1 4g1 4a1 4c2 2b1 4- 4d1 4b1 4g1 4d1 4f1 2e1 8- 4e1 4e1 4f1 4g1 4b1 2a1 8- 4a1 4e2 4d2 4c2 4c2 2.d2 4c2 4d2 4c2 4d2 4c2 2e2 4f2 2e2 2d2 2#c2

Dinul-Huda Hijjaz

4c2 4e2 8e2 8d2 8e2 8f2 4g2 4g2 8a2 8b2 4c3 4#a2
4a2 2#a2 8g2 8g2 4a2 4g2 4f2 2g2 4e2 4f2 4e2 4d2
2e2 4c2 4e2 8e2 8d2 8e2 8f2 2g2 4c2 4d2 4c2 4b1 4c2

Siti Nurhaliza : Hati Kama = 45

32b2 16d3 16d3 32d3 32#c3 32b2 16d3 8d3 32b2
16d3 32d3 32#c3 32#c3 32e3 32d3 32e3 16#c3 32#c3 16e3 16e3 32e3
32d3 32#c3 16e3 8e3 32#c3 16e3 32#f3 16g3 32#f3 32a3 16#f3
16#f3 16#f3 32#f3 32g3 32a3 32g3 32#f3 16e3 32#f3 32g3 32#f3
32e3 16d3 16#c3 32#c3 32e3

Bulan-bulan dalam Islam Alarm Me

8c2 8c2 4f2 4g2 4a2 8a2 8a2 4f2 4e2 4d2 8d2 8d2 4e2
4f2 4g2 8g2 8g2 4e2 4d2 4c2 8- 8c2 8c2 4f2 8e2 4d2 8-
8d2 8f2 4f2 8g2 8f2 4a2 8a2 4a2 4e2 8g2 4g2 8f2 4e2 8d2 8e2 8g2 4f2

Ella-Gemilang

4g2 4- 4f2 4e2 8d2 4c2 4- 4c2 4a2 4- 4g2 4f2 8e2
4d2 4- 4g2 4g2 4g2 8g2 4g2 8g2 4a2 4b2 4c3 4- 4e2
4g2 4f2 4c2 4f2 4e2 4- 4d2 8c2 4c2 4-

Unic : Hanya Tuhan Yang Tahu

4a2 4d2 4d2 4f2 2.a2 8a2 8c3 4c3 4#a2 4#a2 4a2 1#a2 4g2 4c2 4c2 4e2 2.g2 8#a2 4#a2 4a2 4a2 4g2 1a2 4f2 4#a1 4#a1 4d2 2.f2 8f2 8a2 4a24g2 4g2 4f2 2a2 8f2 8f2 2e2 2#a2 4a2 4e2 4f2 4e2 2e2 2.e2

Siti Nurhaliza : Ya Maulai = 100

16a2 16-8e2 16a2 4a2 16b2 16-16c3 16-16b2 16c3
16b2 16a2 4g2 16a2 16-16b2 16-16a2 16b2 16a2
16g2 4f2 4g2 8a2 16b2 32c2 8a2 16-16c2 16b2
16d2 16c2 16b2 8a2 16-16c2 16c2 16-16b1 16-16c2
16b1 16c2 16d2 8.e2 16-32e2

Pelita Hidup Hijjaz

4d2 8e2 8f2 8g2 8e2 8f2 4e2 8e2 8d2 4e2 2d2 4f2 8g2
8a2 8f2 8g2 8a2 4g2 8g2 8f2 4a2 2g2 4g2 8a2 8g2 8a2
8d2 8e2 8f2 4f2 8f2 4f2 8f2 8g2 8e2 4e2 8d2 4c2 8d2
8e2 8d2 4d2 8d2 4d2

Exist-Janji Padamu (1)

4c3 4e2 4c3 4e2 4c3 8c3 8b2 4a2 4e3 4d3 4c3 4d3 8c3 2d3
4b2 4d2 4b2 4d2 8b2 8b2 8b2 8a2 4g2 4d3 4c3 4c3 4c3 8d3 2e3

Cindai

8g1 8#g1 8c.2 16b1 8.c2 16b1 4c2 16d2 16#d2
16d2 16c2 4b1 16g2 16#g2 16g2 16b2 16c3 16d3 8g2
8#g2 8c.3 16b2 8c.3 16b2 4c3 16d3 16#d3 16d3 16c3
8b.2 16c3 16b2 16#g2 4g2 16#g2 16f2 16g2 4#g2 16g2
16a2 4b2 8c3 8d3 2c3

Alhamdulillah Al Mizan

8e2 4a2 8a2 4a2 8b2 8c3 4b2 8a2 8#g2 4a2 4e2 8e2 8a2
8a2 8a2 8a2 8b2 8c3 8d3 8e3 8c3 8d3 8b2 8c3 8b2 4a2
4e3 8e3 8c3 4d3 8d3 8b2 4c3 8c3 8a2 8b2 8a2 8b2 8c3
4d3 8d3 8b2 4c3 8c3 8a2 4b2 8a2 8#g2 4a2

x : Dari sinar mata

2#f1 4#f1 4#f1 4e2 4#c2 2.d2 4#c2 4d2 4#c2 4b1 4a1 2.a1 4a1 4#c2 4e2 2g2 2.#f2 4#f2 2.g2 4#f2 4g2 4#f2 4e2 4d2 2.e2 4#c2 4d2 4e2 4#f2 2.d2 4d2 4#c2 4b2 4a2 2.b1 4b1 4d2 4#f2 2.e2 4d2 4e2 4d2 4#c2 4b2 2.#a1 4#c2 4d2 2e2 2g1 2.#f1

Lakaran Kehidupan

Tone : 16c1 8a1 8a1 16a1 8.#a1 8a1 8g1 8f1 8-8a1 8a1
16a1 8.#a1 8a1 8g1 8f1 8-8#a1 8#a1 16#a1 8.#a1 8a1 8g1
8f1 8f1 8g1 8g1 16a1 4g1 8-16c2 8a18a1 8a1 16a1 8.#a1
8a1 6g1 8f1 8-16a1 16a1 16a1 8a1 8.d2 8a1 8f1

Allahumma Sholli 'Ala Muhammad Zikir Munajat 2 (Ust Badrul Amin)

8c3 8c3 8c3 8d3 4e3 8e3 8d3 4d3 8c3 8e3 4d3 8- 8c3 8d3
8c3 8d3 8e3 8f3 8e3 8d3 8d3 8e3 8d3 8c3 4c3 8- 4g3 4g3
4g3 8e3 8d3 4d3 8c3 8e3 4d3 8- 8c3 8d3 8c3 8d3 8e3 8f3
8e3 8d3 8d3 8e3 8d3 8c3 4c3 8-

Engkau Bagaikan Permata = 140

4-8d2 8e2 8f2 8f2 8e2 8-8d2 8-8c2 8-8a1 8-8e2 8d2
4-8d2 8e2 8f2 8f2 8e2 8-8d2 8-8a2 4g2 8f2 16g2 16f2 4d

Sepohon Kayu Nada Murni

8c2 8c2 4f2 4f2 4f2 8g2 8#g2 8g2 8f2 4g2 8- 8c2 8c2 4f2
4f2 4f2 8g2 8#g2 8g2 8f2 4g2 8- 4g2 8#g2 4#a2 8#a2
8c3 4#a2 8#g2 8g2 4#g2 8#g2 8#a2 4#g2 8g2 8f2 8g2 4g2
8#g2 4g2 8f2 8d2 4f2 4f2 4f2 8c2 8c2 4f2 4f2 4f2 8g2
8#g2 8g2 8f2 4g2 8- 8c2 8c2 4f2 4f2 4f2 8g2 8#g2 8g2
8f2 4g2 8- 4g2 8#g2 4#a2 8#a2 8c3 4#a2 8#g2 8g2
4#g2 8#g2 8#a2 4#g2 8g2 8f2 8g2 4g2 8#g2 4g2 8f2 8f2 3c3 8d2 4c2

Khabi Khushi Khabie Gham (Tempo=100)

8d1 8e1 8.c1 8.e1 8e1 8e1 8.e1 16- 8e1 8f1 8g1 8e1 8f1 8e1 8.d1
16- 8d1 8e1 8.c1 8.e1 8e1 8e1 8.e1 16- 8e1 8f1 8g1 8e1 8f1 8e1
8.d1 16- 8#f1 8g1 16.a1 8c2 4b1 8- 4g1 8.#f1 8.a1 4e1

Khabi Khushi Khabie Gham Theme (Tempo=180)

4b2 4b2 4.b2 16b2 4.#c3 4b2 4.a2 4.#g2 4#g2 2a2 2.a2 4- 4a2 4a2
4.a2 16a2 4.b2 4a2 4.#g2 4.#f2 4#f2 2#g2 2#g2 4- 4e2 4#f2 4.d2
16e2 4.#f2 4#f2 2#f2 4#f2 4g2 8a2 8b2 4#f2 4g2 4#f2 2e2 4#f2
4g2 8.a2 4c3 2b2 4- 2g2 4.#f2 4.a2 2e2

Barisan Jihad Pemuda Islam

8e2 4e2 8f2 8f2 4e2 8d2 8d2 4e2 4f2 8d2 8c2
8b1 8c2 4d2 8e2 8d2 4d2 8c2 8a1 8f2 8f2 8g2 8f2
4e2 8e2 8e2 4a2 8g2 8a2 4b2 8a2 8b2 8c3 8c3 8b2
8a2 4a2 8e2 8e2 8f2 8f2 8d2 8d2 4e2 4d2 8e2 8d2 8c2 8b1 4a1

Exists: Jasnita (Tempo=140)

2a1 4b1 4c2 2.d2 8d2 8c2 8b1 4.g1 8g1 4a1 4d2 2.c2 8c2
8c2 8b1 4.f1 8f1 4g1 4c2 1d2 4e2 4.e2 8d2 4.f2 8e2 4.e2

Alif Ba Ta (Iqrak) Aliff

8c2 4e2 4e2 4e2 4e2 4e2 4f2 4g2 4- 4a2 4a2 4g2 4f2
4e2 4d2 4c2 4- 4f2 4f2 4e2 4d2 4c2 4b1 4a1 4- 4g1
4g1 4a1 4b1 4c2 4c2 8c2 8c2 4c2 4a1 4e2 4c2

Mis Tres Hermanas Theme - A Puro Dolor or Purest of Pain (Chorus) (Tempo=125)

4d2 4d2 4- 8f2 8f2 8f2 8#d2 4d2 8c2 4#a1 4- 8#a1 8f2 8f2 8f2
8#d2 4d2 8c2 4#a1 4- 4f1 4#a1 4c2 4d2 4.c2 2- 8#a1 8c2 8d2
4d2 4d2 4- 8#a1 4f2 8#d2 4d2 8c2 4c2 4#a1 4- 8f2 8f2 8f2 8#d2
4d2 8c2 4c2 4#a1 4- 4f1 4#a1 4c2 4d2 4.c2 4d2 4- 8#a1 4#a1 4g1 4a1 4#a1

In-Team : Rabiatul Adawiyah

8f2 8g2 4a2 4a2 8g2 8g2 8f2 8g2 2a2 8g2 8a2 4#a2 8#a2 8d3 4c3 8f2 8g2 2g2 8d2 8e2 4f2 4f2 8g2 8e2 8c2 8d2 2c2 8a1 8c2 4#a1 4#a1 8#c2 8d2 8e2 8f2 4e2 2d2

Selimut Putih - Orkestra El Nur Suraya

4e2 4a2 4a2 8b2 8c3 2d3 4d3 4e3 4d3 4c3 2b2 8a2
8b2 4c3 4b2 4a2 2b2 4b2 4c3 4a2 4c3 2b2 4d3 4d3
4e3 4d3 2c3 4c3 4c3 4d3 4c3 2b2 4b2 4b2 4c3 4b2
2a2 4g2 4c3 4a2 4b2 2g24e2 4a2 4a2 8b2 8c3 2d3
4d3 4e3 4d3 4c3 2b2 8a2 8b2 4c3 4b2 4a2 2b2 4b2 4c3
4a2 4c3 2b2 4d3 4d3 4e3 4d3 2c3 4c3 4c3 4d3 4c3 2b2
4b2 4b2 4c3 4b2 2a2 4g2 4c3 4a2 4b2 2g2
chorus 1:
4e2 4a2 4a2 8b2 8c3 2d3 8e3 8f3 4g3 4f3 4e3 2f3
4d3 4e3 8e3 8d3 4c3 2d3 4c3 4b2 4c3 4e3 2d3 4d3
4g3 8g3 8e3 4e3 2c3 4d3 4f3 4d3 4c3 2b2 4b2 4d3
4c3 4b2 2a2 4g2 4c3 4a2 4b2 2g2
chorus 2:
4e3 4a3 4a3 4#g3 2a3 4a3 4#g3 4e3 8#g3 8a3 2#g3
4d3 4e3 4e3 4f3 2#g3 4f3 4e3 4c3 4f3 2e3 4e3 4a3
4g3 4#f3 2d3 4e3 4g3 4f3 4e3 2c3 4d3 4f3 4e3 4d3
2b2 4a2 4d3 4b2 4c3 2a2

Amuk: Aku Mahu Pulang (Intro) (Tempo=140)

4f1 4#f1 2#g1 1#a1 4#a1 4c2 2#c2 1c2 4#c2 4c2 2#a1
1#g1 4#f1 4#g1 2c2 1#a1 4f1 4#f1 2#g1 1#a1 4#a1 4c2
2#c2 1c2 4c2 4c2 2#a1 1#g1 4#f1 4#g1 2c2 1#a1

Fatamorgana - Hijjaz

8a1 8b1 8c2 8a1 8b1 8c2 2a1 8- 8b1 8c2 8d2 8b1
8c2 8d2 4b1 8- 8b1 8c2 8d2 8f2 8f2 8f2 8e2 8e2 8d2
4c2 8- 8c2 8d2 8e2 8g2 8g2 8g2 8f2 8f2 8e2 4b1 8-
8b1 8c2 8d2 2e2 4- 4b1 8- 2a1
8e2 8e2 8e2 8e2 8d2 8c2 4e2 8- 8a1 8c2 8g2 4g2 8-
8f2 8f2 8e2 2d2 8- 8d2 8d2 8d2 8d2 8c2 8b1 4d2 8-
8g1 8c2 8d2 4f2 8- 8e2 8e2 8d2 2c2
8c2 8c2 8c2 8c2 8b1 8a1 4c2 8- 8a1 8b1 8c2 4e2 8- 8d2
8d2 8e2 4f2 8- 8f2 8e2 8d2 4c2 4b1 8b1 8c2 4e2 4d2
8b1 8c2 4a1 8e2 8a2 8b2 4b2 4c3 8b2 8a2 4c3 8-
8c3 8b2 8a2 4g2 4f2 8f2 8e2 4d2 8- 8d2 8g2 8a2
4a2 4b2 8a2 8g2 4b2 8- 8b2 8a2 8g2 2f2 8e2 8d2 4e2
8e2 8f2 8g2 4g2 4f2 8f2 8c3 4b2 8- 8d2 8e2 8f2 4f2
4e2 8e2 8b2 4a2 4- 8a2 8b2 4d3 4c3 8a2 8b2 4d3 4c3 8-
4b2 8a2 8g#2 8a2 4b2 8e2 8e2 8b2 8g#2 4b2 4a2

Balqis

Tone : 4b2 8g2 8g2 8g2 8-8g2 4#f2 8e2 4a2 4#f2 8-4#f2 8-4#d2
8a2 8a2 8a2 8-8a2 4g2 8#f2 4b2 4g2 8-4g2 8g2 4#f2 8d2 4e2
4#f2 4a2 8a2 4g2 8e2 4#f2 4g2 4b2 8b2 4a2 8#f2 4g2 4a2
8-8a2 8g2 8-8#f2 4g2 8#f2 4e2 4e2

In-Team: Impian Kasih (Tempo=100)

4d2 2a2 8d2 4#c2 8b2 2a2 8a1 4b1 8g2 2a2 8g2 4#f2 2e2
8d2 8e2 4.#f2 8#f2 4.e2 16d2 16#c2 4e2 2d2 8e2 8#f2 4.g2
8g2 4.#f2 16e2 16d2 4#f2 2e2 8#f2 8g2 4.a2 8a2 4#a2 8f2 8.c3
8#f2 4e2 8d2 8d2 4.g2 8b1 8g2 8#f2 8g2 8a2 8#f2 4.e2 ***

In-Team: Impian Kasih (2) (Tempo=125)

4- 2g2 4a1 2g1 8g1 8a1 8b1 2c2 4e1 4e1 8d1 4c1 4c1
4a1 8a1 4a1 4a1 4a1 8g1 4f1 4e1 4e1 8d1 4d1 4e1 2d1
4- 2g1 2g1 4#g1 8#g1 4a1 4b1 2c2 2b1 2a1 2g1 8a1 8g1
4f1 8- 8c1 4f1 4f1 4a1 4c2 8b1 8c2 2c2

Iklim-Bukan Aku Tak Cinta (1)

8c2 8d2 4e2 4e2 8g2 8g2 8f2 8e2 2d2 8b1 8c2 2d2 8d2 8f2
8f2 8e2 8d2 2e2 8c2 8d2 2e2 8e2 8g2 8g2 4a2 4f2 2a2 8a1 8b1 2c2 4f2 4g2 8f2 2e2

Iklim-Bukan Aku Tak Cinta (2)

4c3 8b2 2c3 8c3 8e3 4d3 4c3 2d3 8d3 8d3 8c3 4b2 8g2
8a2 4b2 4d3 2c3 4c3 8b2 4a2 8f2 4g2 4a2 4c3 4c3 4c3
4d3 4c3 2b2 8a2 4g2 8e2 2a2

Iklim-Bukan Aku Tak Cinta (3)

8a1 8b1 4c2 8b1 4a1 8f1 4e1 8- 8c2 8b1 8a1 8a1 8g1
8a1 4b1 4a1 8- 8d2 8e2 8f2 8e2 8d2 8c2 4e2 8c2 8b1
8a1 8b1 8c2 4f1 8f1 4e2 8d2 4b1 8- 4a1 4g1 4e2 4a1

Jejak Rasul (Tempo=100)

8d2 8#d2 4.g2 16f2 16#d2 8c2 4f2 32- 8#a1 8c2 8d2 8f2 8#d2 8d2 4#d2 32- 8d2 16c2 16- 16c2 16c2 8c2 8c2 8d2 8#d2 4.g2 8g2 16f2 16#d2 8c2 4f2 32- 8#a1 8c2 8d2 8f2 8#d2 8d2 4#d2 32- 8d2 16c2 16- 16c2 16c2 16c2 16- 16c2

HOI Ho YA HOi Mari Kita Ke Gua .......from AliBaba Bujang Lapok Movie

Penyamun1:Tempo = 112

8e1 8 - 8e1 8d1 8e1 8 - 8e1 8#f1 8g1 8#f1 8e1

8d1 8e1 4 - 8e1 8 - 8e1 8d1 8e1 8 - 8e1 8#f1

8g1 8#f1 8g1 8a1 8 . b1 8 - 4b1 8b1 8e2 4d2 4b1

8a1 8b1 8a1 8g1 4a1 8 - 8g1 8#f1 8e1 8d1 8 . e1

8 - 8g1 8#f1 8e1 8d1 4e1


Penyamun2:Tempo = 112


8e1 8 - 8e1 8d1 8e1 8 - 8e1 8#f1 8g1 8#f1

8e1 8d1 8e1 4- 4e2 8 . e2 16d2 8e2 8d2 8b1

8d2 2#f2 2d2 4e2 8 . e2 16d2 4c2 8 . d2 16c2 4 . b2

4c2 8 . c2 16b1 8c2 8b2 8a2 8g2 4b2 8#f2 8 -

8g2 8 - 8 . g2 16g2 8 . g2 16 - 8a2 8a2 4b2

Ayya Cik Siti Version APEK nyanyi from AliBaba Bujang Lapok Movie

AyyaCikSiti:Tempo = 112

8a1 8a1 8a1 8#a1 8c2 8 - 16c2 16#a1 8a1 8a1

8a1 8#a1 8c2 8 - 16c2 16#a1 8a1 8a1 8a1 8#a1

4c2 4d2 8a1 8a1 8g1 8a1 4#a1 8 - 8g1 8g1

8g1 8a1 4#a1 16#a1 16g1 8g1 8g1 8g1 8a1 4 . #a1

8g1 8g1 8g1 8a1 4#a1 8c2 8#a1 4a1 4#a1 4c2


AyyaCikSiti2:Tempo = 112


8a1 8a1 8a1 8#a1 4c2 8d2 8c2 8a1 8a1 4#a1

4c2 8 - 8a1 8a1 8a1 8#a1 4c2 4f1 8#a1 8a1

8#a1 8c2 4d2 8 - 8d2 8#c2 8d2 8e2 4g2 8f2

8e2 8d2 8c2 8c2 8d2 4#a1 4a1 8g1 8f1 8g1

8a1 8#a1 8 - 8a1 8g1 8f1 8f1 4g1 32 . e1 4f1


YA ALI BI ALIBABA INTRO from AliBaba Bujang Lapok Movie

AliBabaIntro:Tempo = 125


8b1 8 - 8e2 8e2 8 - 8e2 8e2 8 - 8#f2 8g2 8#f2 8g2

8#f2 8e2 8e2 8 - 4b2 8a2 8g2 4a2 8g2 8#f2 4g2 8#f2

8e2 4#f2 8e2 8#d2 8e2 8 - 8b1 4d2 8c2 8b1 8 - 8b2

8 - 8a2 8 - 8g2 8 - 8#f2 8 - 8e2 8 - 8b1 4d2 8c2

8b1


AliBaba2:Tempo = 125


8b2 16 - 16 . b2 8 . b2 8 . a2 8 . #g2 8 . #g2 8 . #f1

8 . #g2 8 - 8b2 16 - 16 . b2 8 . b2 8 . a2

4 . #g1 16 . #f2 16 . e2 16 . #f2 16 . #g2 16 . a2 16 - 8a1

16 - 16 . a1 8 . a1 8 . #g1 8 . #f1 8 . #f1 8 . e1 8 . #f1

8 - 8b1 16 - 16 . b1 8 . b1 8 . a1 8 . #g1

16 - 16 . e1 16 . #f1 16 . #g1 16 . a1 16 . b1


Alangkah Indah Di Waktu Pagi lal lalalala .... MARJINA and Villagers singing di tepi Perigi.

AlangkahIndah:Tempo = 100


8g1 16d2 8 - 8d2 16d2 8 - 8d2 16 - 8#d2 16d2 8#d2

16f2 8.d2 8d2 16 - 8c2 16c2 8 - 16d2 8 . #a1 8c2 16 -

8d2 16#d2 8d2 16c2 8#a1 16a1 8g1 16 - 8g1 16g1 8 -

16a1 8 . #a1 8 . c2 8d2 16#d2 8d2 16c2 8#a1 16a1 8 . g1 8a1

16a1 8 - 16c2 8 . #a1 8.a1 8g1

AnakkuSazali:Tempo = 125

4#c2 4#d2 2f2 4f2 4f2 2f2 4#d2 4#c2 4#d2 4f2 2 . #f2

4f2 4#f2 2#g2 4#g2 4#g2 4#f2 4f2 4#d2 4#c2 4#d2 4#f2

2 . f2 4c2 4#c2 2#d2 4#d2 4#d2 2#d2 4#c2 4c2 4#f2 4f2

2 . #d2 4c2 4#c2 2#d2 4#d2 4#f2 2f2 2#d2 4#c2 16#c2 32#d2

2#c2