xi_sma
solat
Home
sejarah
logo sekolah
lagu sekolah
album
pelajar
cool stuff
lagu generasi
berita
tazkirah agama
guestbook
forum
chat room

SOLAT

Solat adalah perintah Allah SWT yang paling unggul yang di kurniakan kepada Rasulullah SAW tanpa perantaraan malaikat Jibrail as.
Solat yang terbaik adalah solat Nabi Muhammad SAW dan juga solat sahabat-sahabat nabi SAW yang telah belajar terus dari Nabi SAW sendiri.
Untuk mendapatkan solat yang baik, kita perlu membuat tiga perkara:
Apabila kita melihat orang yang tidak bersolat maka kita hendaklah merasa sedih dan kasihan serta berusaha untuk menyediakan dia kepada solat
Apabila kita berdiri dalam solat, kita hendaklah membawa di dalam solat kita 5 perkara :
1. Yakin yang betul dan (sahih). (Berdiri di dalam solat dengan khusyuk dan yakin bahawa semua makhluk termasuk dirinya tidak boleh berbuat apa-apa tanpa izin Allah SWT
2. Bersolat dengan cara Nabi Muhammad SAW. (Membetulkan bacaan dalam solat, dan bacaan al-Quran serta mengetahui masa'il di dalam solat. Jika kita tidak tahu tentang masa'il di dalam solat maka kita hendaklah bertanya dengan alim ulama.
3. Berdirilah dalam solat seumpama menghadap Allah SWT atau seumpama Allah SWT melihat kita.
4. Membayangkan faedah serta ganjaran yang di janjikan Allah SWT di atas amalan di dalam solat.
5. Melakukan solat semata-mata dengan niat untuk mencari keredhaan Allah SWT.
Apabila selesai mengerjakan solat, maka kita hendaklah bersyukur kerana Allah SWT telah memberi taufik kepada kita untuk bersolat serta beristighfar di atas kecacatan di dalam solat.
Solat yang baik akan dapat menjadi asbab untuk turunnya bantuan Allah SWT dan dapat mencegah kita daripada melakukan maksiat dan kemungkaran.

NILAI SOLAT

Diriwayatkan di dalam Hadith bahawa Allah SWT mengurniakan lima perkara kepada mereka yang menjaga solatnya :
i. Rezekinya pada setiap hari dipermudahkan
ii. Dia di selamatkan daripada siksaan kubur
iii. Dia akan menerima buku catitan amalnya di tangan kanan pada hari pengadilan
iv. Dia akan meniti titian 'siraat' sepantas kilat
v. Dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisap